Skrevet om Læsø 2001

Skrevet om Læsø 2001

Askvig, Brian og Kim Ahrentzen: Læsø kuller: Sag på sag. Ekstra Bladet. 29.12. 2000. 1.sektion s. 19. ( 5. del i en stærkt kritisk artikelserie “Læsø kuller” om det politiske liv på Læsø. Artiklen er en opsummering af de “sager”, der har været rejst).

Bak, Frede: Fyrskibsliv i gamle dage. Handels- og Søfartsmuseet. Årbog. Bd.60. 2001. S. 7-22, ill. (Om læsøboen F.J. Poulsen, som fører af fyrskibet “Læsø Trindel”, 1885-1895, og kontroverser med Marineministeriet fortalt på baggrund af skibets kopibøger, om fyrskibsliv under 1. verdenskrig og ombord på fyrskibet “Kobbergrunden”).

Bibby, Anette B.: Læg ålegræs på taget. Samvirke. Nr. 10, årg. 74, 2001. S. 128-130, ill. (Forfatteren – museumsinspektør på Læsø fra 1996-2001 – fortæller om Læsøs tangtage, deres opbygning og historie, og gør rede for ålegræssets fortrin som økologisk byggemateriale).

Biermann, Rüdiger: Vegetationsøkologische Untersuchungen der Corynephorus canescens-Vegetation der südlichen und östlichen Nordseeküste sowie der Kattegatinsel Læsø unter besonderer Berücksichtigung von Campylopus introflexus. Kiel: Arbeitsgemeinschaft Geobotanik in Schleswig-Holstein und Hamburg, 1999. 148 s. ill. (En undersøgelse af forekomsten af Campylopus introflexus (Stjerne-Bredribbe – en mosart) og Corynephorus canescens (Sandskæg – en græsart), bl.a. på Læsø).

Bülow, Torben: Fældende sortænder skubber havmøller. Eltra magasinet. 2001, årg. 4, nr. 11, s. 8. (Undersøgelser fra DMU viser, at området syd for Læsø, hvor der er planlagt en stor havmøllepark, er det vigtigste fældningsområde for sortænder i Danmark).

Clausen, Helge: Elskede, – hvor er du – ? Noveller og kronikker. Forlaget Helicla. Horsens 1987. 61 s. (H.C. stammer fra Læsø og handlingen i 3 af novellerne foregår på barndomsøen. De rummer en blanding af fiktion, historiske kilder og sagn. S. 1-7: “Jesper Vorres Sverigesrejse” – om en ufrivillig tur over Kattegat i forbindelse med en stranding. S. 17-21: “Dødemandspletten” – om to drenges natlige gåtur, hvor sagnet om en strandet “sødrukker” pludselig aktualiseres. S. 22-25: “Den hængte vædders bro” – et af sagnene om Værebro).

Ellegaard, Karen: Læsø, du skønne ø. Berlingske Tidende. Søndag. 12.03.2000. 7. sektion, Boligen s.110. (En udførlig beskrivelse af øen, bl.a. om glæden ved at nyde friske fisk fra Kurts Fiskehandel, plukke krydderurter til snapsen og nyde freden og roen i den spredte sommerhusbebyggelse. Om Øens natur, erhvervsliv, færgen og huspriser).

Harritz, Poul Henrik: Danmarks småøer. Politiken. 1998. Udgivet i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. 272 s., ill. (S. 26-29: Om “Øerne ved Nordjylland og Kattegat” – landskab – klima – koralrev – historie og beskyttelse. S. 39-45: Om “Læsø” – terræn – strand og hav – geologi – planteliv – dyreliv – seværdigheder – historie og øen i dag. S. 46-47: Om “Nordre Rønner”).

Havnefest Østerby. Læsø. 13.-14.-15. juli 2001. Østerby Sportsforening. 2001. 28. s., ill. (Program for Havnefesten og overvejende annoncer fra sponsorer).

Hermansen, Ove: Danmarks fyrtårne og fyrskibe. Beskrivelse og historie fra 1560 til i dag. Billesø & Baltzer. 2001. 208 s., rigt illustreret. (Samtlige danske fyrtårne og fyrskibe er afbildet og deres historie beskrevet, bl.a. fyr og fyrskibe omkring Læsø s. 40-43 og s. 172 – 183).

Heide-Jørgensen, M.P. & Teilmann, J.: Sæler 1998. Østersøen, Kattegat og Limfjorden. Naturovervågning. Arbejdsrapport fra DMU. Nr. 105. Danmarks Miljøundersøgelser. 28 s. (Om sælbestanden i danske farvande, bl.a. ved Læsø).

Jensen, Niels: Kort og godt om danske færger. Aschehaug. 2001. 106 s. (Om danske færger, bl.a. “Margrete Læsø” s. 12-13).

Jürgensen, Peter: Læsø-rederi håber at komme i smult vande. Maskinmesteren. Nr. 11, nov. 2001. S. 8-9, ill. (Om Andelsfærgeselskabet Læsøs overgang til offentligt ejet I/S, forhandlinger vedr. Ny løn, 15 mil. i årligt tilskud, nye indtægtskilder og selskabets direktør Jess Jessen-Klixbüll).

Jürgensen, Peter: Den stenede vej til Ny løn. Maskinmesteren. Nr. 11, nov. 2001. S.10-11, ill. (Om forhandlingerne ved overgangen til Ny løn i Færgeselskabet Læsø I/S).

Jørgensen, Ingemann: Med glædesbud til havets folk. Indenlandsk sømandsmissions forlag. 1992. 197 s., ill. (Om forfatterens liv og arbejde indenfor Sømandsmissionen, bl.a. som bestyrer af Vesterø Sømandshjem i årene 1938 – 1943, s. 63 – 74. Sømandshjemmet blev af tyskerne brugt til indkvartering under krigen).

Kirkeby, Per: Læs ø. Edition Bløndal. 2001. 68 s., rigt ill. (Digte og billeder om forfatteren og malerens frihed og ensomhed på Læsø, om “malermunkens” slægtskab med de byzantinske billedmagere, der flygtede i eksil i fjerne egne for tidens billedestormere. Men også en hyldest til “sandbanken” Læsø, bl.a. gennem sønnen Absalons fotografier af land- og vandskabet omkring øen).

Kirkeby, Per: Malermunken på Læsø. Weekendavisen d. 21.-27.12.2001, Sektion: Kultur s.7, ill. (En kort introduktion og gengivelse af et digt fra Per Kirkebys nye bog: “Læs ø”. 2001.).

Kortlægning af tjærepladser for fiskegarn. Læsø kommune. Nordjyllands amt. Natur- og Miljøkontoret. 2000. 12 s. + bilag. (Om metoden ved lokalisering af tjærepladser – tjærekogerier og tørrepladser – og i alt 6 kortlagte pladser ved Vesterø Havn og i Østerby).

Lade, Marie: Problemer skal afskaffes. Ekstra Bladet. 2.1.2001. 1. sektion s. 16. (Et interview med Anne Julie Gaarn Nielsen, om at vende problemer til udfordringer og et liv som pibeskærer, maler og “cafémutter”).

Læsø salt – i Røg & Damp. Redigeret af Poul Christensen og Frede Bak. Læsø Produktionsskole og Saltsyderi. 2001. 85 s., ill. Udgivet i forbindelse med Læsø Saltsyderis 10 års jubilæum med bidrag af: Erik Malmose: “Saltprojektets 10 års jubilæum”. Poul Christensen: “10 år med livets salt”. Jens Morten Hansen: “Saltvandet under Læsø”. Børge Pedersen: “Saltsydning i relation til skov og natur”. Bjarne Møller: “En personlig beretning fra saltsyderprojektet på Læsø”. Hans Henrik Strehle: “10 år med saltsyderiet”. Karin Krogstrup: “Saltet og Naturen”. Jens Vellev: “Salt på Læsø”. Hans Ole Steffensen: “Saltet og administrationen”. Frede Bak: “Saltet og Lauget”. Louis Drewes: “Salt og Show”. Poul Christensen: “Et Døgn på Saltsyderiet”.

Kommuneplanlægning 2001-2013. Forudsætninger, hovedstruktur & rammer. Forslag. Læsø kommune. 2001. S. 41, ill. (Forslag til Læsø kommunes overordnede planlægning udsendt til offentlig høring d. 18.6.2001).

Læsø kommune … i starten af et nyt årtusinde. Læsø kommune. 2001. 4 s., ill. (Folder som debatoplæg til en ny lokalplan).

Mill, Grete: Hjernevask. Læsø: På busrundtur med hurtigt snakkende øbo, der førte os bag skindet i sin verdens navle. Nordjyske Stiftstidende. 1.8.2001. Sektion 3, s. 1, ill. (Om en en-dagstur til Læsø med chauffør og guide Leif Kristiansen, der på 3 ½ times bustur i et forrygende tempo leverer facts og skrøner om Læsø og læsøboere).

Morell, Lars: Per Kirkeby. Bygningskunst. Aristo. 1996. 350 s. Fotografier af Jens Lindhe. (Per Kirkeby har sommerbolig og atelier på Læsø. S. 180 – 197: “Prøvemarken” – en have med murstensskulpturer anlagt bag kunstnerens atelier. S. 120 – 130: “Sommerhus” på Læsø – hus og murstensskulptur med 46 døre. Værkerne er fortolket og smukt fotograferet, og bogen er illustreret med stemningsfulde motiver fra Læsøs natur).

Nielsen, Hans: Hedvigs hus. Læsø Museum. 2000. 4. s., ill. Oversat til tysk. (En gennemgang af Hedvigs Hus’ bygningshistorie som guide for besøgende).

Nygård, Vagn: Det er da Ida! Vejle Amts Folkeblad. 27.4.2001. Rubrik: Timeglasset. ( En forsættelse af “historien” om mødet med Læsø-pigen Ida Søndergård fra “Et møde på Læsø-færgen”, 20.4.2001).

Nygård, Vagn: Et møde på Læsø-færgen. Vejle Amts Folkeblad. 20.4.2001. Rubrik: Timeglasset (Om rejsen og opholdet på øen og mødet med Læsø-pigen Ida Søndergård, der fortæller om mulighederne for videre skolegang og studier for Læsø-ungdommen).

Nygård, Vagn: Sønder Omme-dreng bag Læsø-trafikken. Vejle Amts Folkeblad. 15.9.2001. Rubrik: Timeglasset. (Om direktøren for Læsø-færgeselskab, Jess Jessen Klixbull, der er vokset op i Sønder Omme).

Nyland Christensen, Torben: TV-boss skal rive sit hus ned. B.T. 31.7.2001. S. 1. ill. Fortsættelse s. 8: Riv dit hus ned. (Om politisk strid på Læsø vedr. lovligheden af et husbyggeri).

Nyland Christensen, Torben: Havudsigt ødelagt af ulovligt byggeri. B.T. 30.8.2001. S. 21, ill. (Vedr. sag om kommunalpolitikeres påståede gentagne forskelsbehandling af sommerhusejere på Læsø).

Petersen, Ingrid E.: “Vi flyver far, vi flyver” – Cyklister – Dansk Cyklist Forbunds medlemsblad. Nr.1. 2001. S. 20-21. ( Begejstret skildring af cykelferie på Læsø med faktabokse af interesse for cykelentusiaster)

Post, Anders Høegh: Læg sommerturen rundt om Læsø. Her finder du hyggelige havne og fine sandstrande. Bådnyt. Nr. 2. 1978. S. 24-26, ill. (Om havnemiljø, natur og historie på Læsø).

Post, Anders Høegh: Læsø. Strandinger, tangtage og salt. Bådnyt. Nr. 4, 1996. S. 23-24, ill. (Om Læsø og Anholt – “De store øer i Kattegat”).

Rasmussen, Alan Hjort: Tilflugtssteder i de danske farvande. Folk og Kultur. Årbog for Dansk Etnologi og Folkemindevidenskab 2001. Foreningen for Danmarks Folkeminder . København 2001. S. 16-32, ill. (Om tilflugtsbåkerne på Nordre Rønner og Sjællands Rev. Om tanghytten på Spirholm, der i flere hundrede år (1650? – 1985) tjente som tilflugtssted for søfarende i nød).

Rathje, Jonas Kuld: Kulturel kamp mod affolkning. Aktuelt. 16.1.2001. S. 16., ill. (Om betydningen af en aktiv kulturpolitik og et rigt foreningsliv på Læsø som middel mod affolkning af ø-samfundet).

Sonne, Jørgen: Hjemme. Ude. 75 år på kloden. Erindringer og essays. Lindhardt og Ringhof. 2001. 175 s., ill. (S. 20-31: Genoptryk af essayet: “Øen langt ude i havet – juni-juli 1963 og 1964”. Om digteren, der bevæger sig afsides de faste turistmål til et ældre og oprindeligere Danmark).

Stenstrup, Mads: Mange hjemmefødninge på Læsø. Jyllands-Posten. 13.10.2001. 1. sektion s.7., ill.(Læsøs jordemoder, Inge Thuesen og Mitzi Andersen, mor til 4 børn født hjemme på Læsø, fortæller om vilkårene for de 85-90% hjemmefødsler på øen).

Sørensen, Mikael: Kommunen på sandrevlen. Kommunalbladet. Nr. 17. 27.9.1996. S. 18 -21, ill. (Om negative og positive sider ved at være ansat i forvaltningen i en lille ø-kommune – set med hhv. kommunaldirektørens, socialchefens og kommuneassistentens øjne).

Taugaard, Helle: Frokosten – med Edny Simonsen. Jyllands-Posten. 26.3.2000. Sektion: Indblik s. 2., ill. (Et interview med Edny Simonsen, der er læsøbo og gift med indenrigsminister Thorkild Simonsen. Barndomshjemmet på Læsø benyttes i dag som sommerbolig).

Toldbod, Bente: Motorvejen til Læsø. Rundt om Nordjylland. 4. årg., nr. 3, 2001. S. 4-5, ill. (Om Læsø-færgerne som øens livsnerve og betydning for erhvervslivet).

Tornbjerg, Jesper: Vid & sans: Fældende sortænder lægger pres på havmøller. Politiken 30.12.2001, 1. sektion s. 6. (Om problemerne ved at placere en havmøllepark syd for Læsø, der er det vigtigste fældningsområde for sortænder i Danmark).

Troelsø, Ole: Kvaliteten stiger over Læsø. Børsen. 27.7.2001. Sektion: Sommer, s. 2-3, ill. (En udførlig og personligt præget “anmeldelse” af Læsøs turistattraktioner, overnatningssteder, restauranter m.m. Konklusionen er positiv med en snert til dette og hint).

Ulnits, Steen: Fiskeinvasion på Læsø. Fisk& fri. 2001. Nr. 3, s. 38-40, ill. (Om fiskeri efter havørred, hornfisk, fladfisk m.m. ved Læsøs kyster).

Vellev, Jens: Saltsyderierne på Læsø. Vor skjulte kulturarv. Til hendes Majestæt Dronning Margrethe II, 16. april 2000. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, Jysk arkæologisk selskab. 2000. ( Kapitel 83: S. 188-189, ill.).

Westerberg, Uffe: Jagten på havets hemmeligheder. Rundt om Nordjylland. Nr. 3, 3. årg. 2000, s. 8-9, ill. (Om udsætning af en bøje i Læsø Rende til måling af saltindhold, temperatur, strømhastighed og retning til gavn for havmiljøet).

Zar ( Rasmus Zeeberg, Steffan Søgaard, Christopher Davis Maack). Piaper Musik. 2001. 1 cd. (Folkemusik, bl.a. 3 polkaer fra Læsø: Jens Lyngses polka, Jysk fynsk, Kingo Pedersens vestenom).

Qvistorff, Helge V.: Humoresker fra Nordjylland. Jysk Lokalhistorisk Forlag. 1997. (S. 35/36 fortælles om Thorvald Hansen (1868 – 1947), der byggede tårnet i Byrum, og Dagmar Hedegaard (f. 1880), der fortæller om tro og overtro på Læsø).

Periodika

Fredags-kigget. Læsø skole. Læsø 2001. Udkommer hver fredag i skoleåret. (Meddelelsesblad fra skole til hjem).
Jæger-Nyt. Lokalblad for Læsø Jagtforening. Læsø 2001. 8. årg. Udkommer 2 gange årligt.
Kursus & Aktivitetsfolder 2001/2002. Folkeoplysningsudvalget på Læsø. 2001. Udkommer 1 gang årligt. (Oplysninger om kurser og aktiviteter på Læsø i oplysningsforbund, foreninger m.m.).
Læsø. 2001. Rig på oplevelser. Læsø Turistforening 2001. 64 s. (Turistinformation, annoncer, oplysende artikler, arrangementskalender m.m. Udgives også på tysk).
Læsø Kirkeblad. Læsø 2001. 9. årg. 8 s.. Udkommer 4 gange årligt. (Artikler med kirkeligt indhold, kalender for gudstjenester og møder i kirker, missionshuse m.m.).
Læsø Kunstforening. Læsø 2001. 4. årg. Udkommer efter behov. (Meddelelsesblad til medlemmerne af Læsø kunstforening).
Læsø-Posten. Nordjyllands Avisselskab A/S. Frederikshavn 2001. Årg. 31. (Ugeavis med overvejende redaktionelt stof med store og små nyheder fra Læsø samt annoncer fra øens handlende, foreninger m.m.).
Læsø Saltsyder Laug. Laugs-Nyt. Læsø 2001. Udkommer efter behov. (Meddelelsesblad for laugets medlemmer og samarbejdspartnere).
Mostrup. Den grønne vejviser. Læsø kommune 2001/2002.
Pensionisternes Aktivitets-Avis. Læsø. 2001.Udkommer 10 gange årligt. Udgives af Centerrådet for Aktivitetscenteret på Læsø).

Web-steder

(uå): Uden oplysning om år for oprettelse eller seneste opdatering.

Danske museer online. Læsø Museum. (uå) Lokaliseret 15.01.02. på WWW: http://www.dmol.dk/mus_info.asp?musnr=82501 (Præsentation af Læsø Museum).

De brune bier på Læsø – en enestående bi. (2000.08.03.) Lokaliseret 15.01.02. på WWW: http://www.biavl.dk/laso/. (Artikler vedr. retssagen om fredningen af den brune bi på Læsø. Hjemmeside for Danmarks Biavlerforening).

Ferieøen Læsø. (uå) Lokaliseret 15.01.02 på WWW: http://www.laesoe.dk/ (En præsentation af øen som feriemål “Rig på oplevelser”: http://www.laesoe.dk/rig/laesoe. “Læsø året rundt”: http://www.laesoe.dk/helearet/. “Servicebogen”: http://www.laesoe-servicebogen.dk/. Toppen af Danmark: http://www.toppenafdanmark.dk/).

Færgeselskabet Læsø I/S. (uå) Lokaliseret 15.1.2002 på WWW: http://www.laesoe-line.dk/ (Stærkt udbygget hjemmeside på dansk, tysk og engelsk med bl.a. links til færgeselskabets historie, fartplan, priser m.m., vejret, aktuel sejlads og arrangementskalender for Læsø).

Groehn, Ulf / Peterson, Hjalmar: (2001.04.11.) Laesoe Bees – last survivors of a pure Northern species. Lokaliseret 15.01.02 på WWW: http://www.angus.co.uk/bibba/laeso.html (Om den brune bi på Læsø, som de sidste rester af den oprindelige nordiske bi).

Hansen, Jens Morten: (1995.30.11.) En ø´s opståen, kystdannelse og vegetationsudvikling: Naturlige og menneskeskabte landskaber på Læsø. Lokaliseret 15.1.02 på WWW: http://www.2dgf.dk/gt2-95.htm. (Web-udgaven af artikel publiceret i Geologisk Tidsskrift, hæfte 2, s. 1-74. København 1995).

Kierkegaard, Bo: (1990) Flytning af Asger Jorns Læsø-maleri. Lokaliseret 15.01.02 på WWW: http://www.bokierkegaard.dk/html/jorn3.html (Beretning om nedtagning og flytning af et vægmaleri af Asger Jorn fra Børge Birchs gård på Læsø til Østre Gasværk. Projektet er publiceret i Meddelelser om Konservering 5-6: “Transport af et 44 m2 Asger Jorn- maleri”, Bo Kierkegaaard, Nordisk Konservatorforbund 1990).

Læsø – Die vergessene Insel. (1999) Reisebericht aus YACHT Heft 24/99. Lokaliseret 15.01.02 på WWW: http://www.yacht.de/reviere/revier2499.html (Om Læsø som en glemt destination i YACHT-redaktørens øjne.)

Læsø Folkeuniversitet. (2001.14.08.) Arrangementer 2001. Lokaliseret 15.01.02 på WWW.: http://sunsite.dk/fu/funojy/laso.htm. (Homepage med oplysning om adresse og arrangementer)

Læsø Museum (2001.22.10.) Lokaliseret 15.01.02 på WWW: http://home.worldonline.dk/~laesoemu/ (Vejledning til alle museets afdelinger, priser og åbningstider. På dansk og tysk. Museets vedtægter. Artikelfortegnelse for Årsskriftet 1983-1998).

Læsø skole (2001.07.12.). Lokaliseret 15.01.02 på WWW: http://www.skolen.laesoe.dk/Hovedmenuen.html (Oplysninger og links til alle sider af skolens arbejde).

Læsø Vejviser. (uå) Lokaliseret 15.01.02 på WWW: http://www.laesoe-servicebogen.dk/ (Udførlig vejviser til alle emner af interesse for øens gæster).

Læsø året rundt. (1999) Lokaliseret 15.01.02 på WWW: http://www.laesoe.dk/helearet/. (Web-udgaven af et rigt illustreret hæfte med oplysninger om kommunens serviceniveau. 1999).

Mostrup: Læsø kommune. (2002) Lokaliseret 15.01.02 på WWW: http://www.mostrup.dk/mos/MOS_KSI.forside?p_kommune=825&p_indtype=4. (Web-udgaven af Mostrup. Den grønne vejviser. Læsø kommune 2002).

Naturnet.dk. (2000.20.09.) ved Skov- og Naturstyrelsen. Lokaliseret 15.1.02 på WWW: http://www.naturnet.dk. (Naturfoldere over Bovet – Knotten Vildtreservat og Læsø Klitplantage. Forslag til vandreture i statsplantagen på Læsø på dansk og tysk: http://www.sns.dk/internat/vandreture/tysk/laesoe/laesoe.htm).

Petersen, Ingrid E.: (2001.22.10) “Vi flyver far, vi flyver” – Cyklister 1/2001 – Dansk Cyklist Forbunds medlemsblad. Web-udgaven. Lokaliseret 15.01.02 på WWW: http://www.dcf.dk/cyklist/cyk20101/20101-09.htm (Begejstret skildring af en cykeltur på Læsø. Fakta-bokse om Læsø).

Petersen, Jens H.: Recorded species from Læsø 1999. Department of Systematic Botany, Biological Institute, University of Aarhus, Denmark. (uå) Lokaliseret 15.0102 på WWW: http://www.mycokey.com/AAU/Mycobase/SpeciesListLaesoe.htm. (Mycobase er en database med data på arter af svampe og svampedyr fundet på danske mykologiske lejre og kongresser. Eksemplarer af svampe indsamlet på Læsø i oktober 1999).

Rapport fra arbejdsgruppen om tilskud til kommunerne på øerne Læsø, Samsø og Ærø Juli 1996. Indenrigsministeriet. (1996, juli) Lokaliseret 15.01.02 på WWW: http://129.142.227.228/publikationer/laesorap/forside.htm (Rapporten er tilgængelig på WWW: http://www.inm.dk).

Sejlerens logbog. Østerby og Vesterø havn. (2001.22.10.) Lokaliseret 15.01.02 på WWW: http://www.sejlerens-logbog.dk/html/jyl/osterby.htm (Oplysninger af interesse for lystsejlere).

Slægtsforskning. (uå) Lokaliseret 15.01.02. på WWW: http://www.isidor.dk/slegtsforsk.htm#Opslag (Familier på Læsø, slægten Heintzelmann, slægten Møller Nielsen, slægten Isidor Sørensen m.m.).

Tunes from Læsø. (2001.22.10) Lokaliseret 15.01.02 på WWW: http://www.folkmusic.dk/laesoe/noder/ (En engelsksproget fortegnelse over Læsø-danse fra bogen: “Læsø, dans og musik”, 1995. Der er korte anvisninger og noder til alle dansene).