Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/laesoe-museumsforening.dk/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5892
Skrevet om Læsø 2005 | laesoe-museumsforening.dk

Skrevet om Læsø 2005

Skrevet om Læsø 2005

Bostrup, Ole: Salt. Den rejsende kemiker på Læsø. Dansk kemi. Nr.1. Januar 2005. S. 38-39, ill. (En kortfattet præsentation af Læsø saltsyderi og saltsydningens historie på Læsø).

Brodam, Winnie: Tandlæge midt i Kattegat. Tandlægebladet. Nr. 2. 17.2.2005. S. 242-244, ill. (Interview med Læsøs tandlæger i mere end 25 år, Sven og Kirsten Thyø, i serien “Tandlæger og samfund”. Om kombinationen af en privat og kommunal praksis i en slags “helheds-tandpleje” og om tilværelsen i ø-samfundet).

Dahl, Kurt: Navnefortegnelse til Læsøs tingbøger 1696-1720. Forlag: Kurt Dahl. 2004. 270 s. (Et meget omfattende og grundigt redskab til glæde for alle Læsø-slægtsforskere).

Espegård, Arne: Rim og remser fra Vendsyssel og Læsø. Forlag: Vendsyssel. 2005. 55 s. (En samling af rim og remser opdelt efter kategorier herunder også stof fra Læsø).

Hegge, Lis: Sommerdrøm om Danmark. Aftenposten. www.aftenposten.no. 5.6.2005. (Om norske sommerhuskøbere på Læsø, om købevilkår for udlændinge og prisniveauet. Faktaboks).

Itenov, K. and Pedersen, B. V.: Nucleotide sequence differences in the mitochondrial CO-I gene in the honey-bee subspecies Apis mellifera mellifera and Apis m. ligustica. Tidskr. Planteavl. 1991. Nr. 95. S. l01-10.

Jensen, Annette B., K. A. Palmer, J. J. Boomsma and Bo V. Pedersen: Varying degrees of Apis mellifera ligustica introgression in protected populations of black honeybee, Apis mellifera mellifera, in northwest Europe. – Molecular Ecology. 2005. Nr.14. S. 93-106. (En redegørelse for omfanget af den genetiske blanding af den brune bi, Læsø-bien, med den gule bi).

Jensen, A.B. and Pedersen, B.V.: Purity of Nordic and British Black Bee (Apis mellifera mellifera) populations revealed by DNA-methods. 6th SICAMM Conference. 10-12 September 2004, Læsø, Denmark. (Indlæg på en konference om den genetiske renhed af den brune bi, Læsø-bien).

Jensen, A.B. and Pedersen, B.V.: Honeybee conservation: a case story from Læsø Island (DK). Beekeeping and conserving biodiversity of honeybees – Sustainable bee breeding. Theoretical and practical guide. 2005. S. 142-164 Northern Bee Books. Hebden Bridge HX7 5JS UK. (Om bevaring af den brune bi, Læsø-bien, på Læsø).

Johannsen, Kay: Læsø folkedansere i Bryssel. Hjemstavnsliv. Nr. 11. Nov. 2005. S. 24. (Om Læsø folkedanseres deltagelse i en H.C. Andersen-festival i Leuven i Belgien).

Juhl, Morten: Med finsk præcision. Berlingske Tidende. 27.2.2005. 6. sektion, s. 2. (Om at være selvbygger på et præfabrikeret finsk bjælkehus på Læsø).

Just, Gitte: Klassiske feriesteder: Læsø naturligvis. Sommerhuset. 2004. Nr. 2 s. 18 – 22, ill. (I serien “Klassiske feriesteder” omtales her Nymindegab og Læsø. Artiklen er en smukt illustreret omtale af Nationalparkprojektet, Læsø salt, jomfruhummere , Strandgården og Østerby Havn).

Kjær, Susanne: Læsø, sol, sand og strand – lækkerier til vands og til lands. Femina. Nr. 24, 16.6.2005. S. 94 – 98, rigt ill. (Om pensionatet Strandgården og dets værtspar, Ole Lind og Karin Østrup, der satser på et eksklusivt køkken. Der gengives 4 opskrifter på tilberedning af jomfruhummere. Desuden præsenteres Havnecaféen i Østerby, der bl.a. har fiskefrikadeller og stegt rødspætte på menuen).

Kromanne, Helle-Marie: Østerby Havn – mere end en havn. 1905 – 2005. Læsø kommune v/Erhvervs- og Havneudvalget. 2005. S.132, ill. (Bogen er udgivet i anledning af havnens 100 års jubilæum. En alsidig og velfortalt skildring af havnens og dermed på mange måder også øens historie. Om havnebyggeriet, havnens udvikling og virksomhederne på havnen, om fiskeriets vilkår og op- og nedgangstider for erhvervet, om bygning af en marina og turismens stigende betydning for økonomien).

Lenschau-Teglers, Steffen: Bitter ø-strid bilagt. Nyhedsmagasinet Danske Kommuner. 16.6.2005. (Ved fødevareministeriets mellemkomst bilægges den 18 år gamle bi-strid mellem avlerne af den brune og den gule bi på Læsø, idet de tildeles i forskellige zoner på øen).

Lumby, Elisabeth: Koraller, boblerev og champagnebrus. Berlingske Tidende. 25.1.2005, 1. sektion s. 8. (Om alger, koraller og andre former for liv på de søjleformede strukturer i havet mellem Jylland og Læsø, der er opstået ved udsivende metangas og sammenkitning af sedimenter fra undergrunden).

Lymann, Bent: Det syder af salt. Bådnyt. 2005. Nr. 386. S. 42-45, ill. I serien: Danmarks dejligste havnebyer. (En positiv skildring af sejlermiljøet i Vesterø Havn og mulighederne for ture i land, bl.a. Saltsyderiet).

Nationale cykelruter i Nordjyllands Amt. Nordjyllands Amt, Teknik og Miljø 7. oplag. 2005. Forlag: amtet. Kortgrundlag: Kort & Matrikelstyrelsens færdselskort i 1:200 000. 7 rutekort i 1:100 000. Desuden indsat kort over Læsø.

Nykrog, Thomas: Et lysblink i Kattegat. Morgenavisen Jyllands-Posten. 21.5.2005. Sektion: Sommer Danmark s.16. (En god introduktion til Læsøs geografi, natur og historie og øens mange tilbud på små og store oplevelser. Udførlig faktaboks).

Olsen, Søren: Politikens store Danmarksbog. Politiken. 2003.(s. 30 – 32 giver en kortfattet introduktion til Læsø).

Pedersen, B. V.: On the phylogenetic position of the Danish strain of the black honeybee (the Læsø bee), Apis mellifera mellifera L (Hymenoptera: Apidae) inferred from mitochondrial DNA sequences. Entomologica scandinavica. 1996. Nr. 27. S. 241-250. (Om den genetiske renhed af den danske gren af den brune bi – Læsø-bien).

Pedersen, B. V.: Læsø-bien og dens slægtskabsforhold med andre biracer. Tidsskrift for Biavl. 1997. Nr. 5. S. 1-8.

Pedersen, B. V.: DNA-Analyser av Bin. Nordbi Aktuellt. 1998. Nr. 2. S. 24-32. (Om DNA-analyser af den brune bi – Læsøbien ).

Pedersen, B. V.: The Black Honey Bee, Apis mellifera mellifera consists of several genetic different strains. Studies based on variation in mitochondrial DNA. 4th International Conference of the International Association for the protection of the Dark European bees SICAMM. Sweden 2000: S. 19-20. (Konferenceindlæg om den brune bi – Læsø-bien).

Pedersen, B. V.: Hur många genetiskt olika stammar består det bruna biet, Apis mellifera mellifera egentligen av? Nordbi Aktuellt. 2000. Bd. 2: 21-28. (Om den brune bi, Læsø-biens, genetiske oprindelse).

Pedersen, B. V.: DNA Analysis of Black Honey Bees (Apis mellifera mellifera). 5th International Conference on the Black Bee, Apis mellifera mellifera, Wierzba Poland. 2002. S. 21. (Konferenceindlæg om den brune bi, Læsø-bien).

Pedersen, B. V. og Boomsma, J.J.: Biavl og Apis Biodiversitet i Europa. Tidsskrift for Biavl. 2002. Nr.4. S.106 -108.

Pedersen, B. V. and Jensen, A.B.: Diversification of the Black Honeybee Apis mellifera mellifera in West and North Europe inferred from mtDNA data. 6th SICAMM Conference. 10-12 September 2004, Læsø, Denmark. (Konference indlæg om den brune bi, Læsø-bien).

Sandgaard, Niels: Klunt på Læsø: en familiefiktion om livet på Læsø og i Danmark i 1800-tallet . Forlag: Sandgaardhus.2005. S.207, ill. (En slægtshistorie fra Læsø i 1800-tallet, hvor birkedommerfuldmægtig Hoffmann er en af drivkræfterne for at fremme udviklingen i det stillestående ø-samfund. Fremstillingen er dels baseret på skriftlige kilder og overleveringer, dels på forfatterens egen digteriske fortælling om, hvordan tingene kan være foregået, altså: en familiefiktion. Begivenhederne er desuden sat i en danmarkshistorisk sammenhæng).

Severinsen, Malene: Det hvide guld. Det Døde Hav på Læsø. Børsen. 30.5.2005. Rubrik: Fødevare. Sundhed s. 6-7, ill. (Om saltsydning på Læsø og planerne om et center for psoriasisbehandling).

Steffensen, Erik: Per Kirkeby. Refleksioner. Kunstforeningen Gl. Strand. 2005. 103 sider. Rigt ill. (Bogen er et katalog til Per Kirkeby – udstillingen i Gl. Strand i efteråret 2005. Erik Steffensen påviser, hvordan kunstneren i skabelsesprocessen hele sit liv har været afhængig af synsoplevelser og impulser fra sine nærmeste omgivelser. Derfor slår oplevelsen af Læsø, hvor Kirkeby har atelier, også stærkt igennem i hans kunst. Hen ved en tredjedel af udstillingen og bogen belyser denne side af multikunstnerens værk. Bogen rummer en lang række smukke illustrationer af de udstillede billeder og skulpturer).

Wiis Jerup, Arnt: Skoleforsømmelser på Læsø i første halvdel af 1800-tallet. Vendsyssel Årbog 2005. Historisk Samfund for Vendsyssel. 2005. S. 77 – 86, ill.(A.J. Wiis, der har publiceret flere artikler om skoleforhold på Læsø i Årsskrift for Museumsforeningen for Læsø/Læsø Museum, har i Landsarkivet i Viborg fundet en række kilder, der belyser størrelsen af og årsager til børnenes skoleforsømmelser – op til 50 %: såsom fattigdom, arbejde, lange og dårlige skoleveje – og sygdom).

Øster, Kaare: Jylland. Gyldendal. 2005. Læsø s. 27-28. (En kortfattet introduktion til Læsø).

Bemærk: Vedrørende periodica i 2005 henvises til Årsskrift 2004.

Udgivelser i forbindelse med pilotprojekt

“Marin Nationalpark Læsø – en pagt med naturen” (Ordnet efter emner og arbejdsgrupper)
Husstandsomdelte forsendelser med henblik på borgerinddragelse:

Marin Nationalpark Læsø. Nyhedsbrev nr. 1.

   November 2004 2 s., ill. (Orientering om pilotprojektet og foreløbig status fra 4 arbejdsgrupper).

Marin Nationalpark Læsø. Nyhedsbrev nr. 2.

   Januar 2005. 2 s., ill. (Orientering om genoptagelse af arbejdet med projektet og en kalender over møder i arbejds- og styregrupper).

Marin Nationalpark Læsø. Nyhedsbrev nr. 3.

   Marts 2005. 4 s., ill. (Indlæg fra 10 medlemmer af styregruppen samt formanden for den Nationale Følgegruppe vedr. deres holdning til en “Marin Nationalpark på Læsø”).

Pilotprojekt Marin Nationalpark på Læsø – en pagt med naturen. Visioner og muligheder.

  September 2005. 19 s., rigt ill. (En husstandsomdelt “populær-udgave” af styregruppens rapport til miljøministeren d.1.10.2005. Hæftet er tænkt som en orientering til borgene før borgerafstemningen for eller imod en fortsættelse af arbejdet med planerne om oprettelsen af en Nationalpark).

 

Afrapportering fra arbejdsgruppen Landet

Juni 2005. 7 s. (Om arbejdsgruppens arbejde og anbefalinger. Bilag: 5 rapporter).

Bilag:

1. Eksisterende natur på Læsø.

   Konsulentrapport udarbejdet af Kristine Korsgård og Line Friis Møller. 69 s., ill. 9 sider kortmateriale. (Læsø er opdelt i 6 delområder, der gennemgås m.h.t. flora og fauna. Omfattende referenceliste).

2. Natur og landskabspleje i Marin Nationalpark Læsø. Arealanalyse og selskabsdannelse.

   Konsulentrapport udarbejdet af Thyge Nygaard, Landbrugsrådgivning Øst. Sjællandske Familielandbrug. 2005. 15 s. Bilag 1: Projektbeskrivelse 9 s. Bilag 2: Forslag til Vedtægter for Læsø Naturejerlaug.

3. Oversigt over restriktioner på ejendomme på Læsø.

   Rapport udarbejdet af Freddy Worm Christiansen og Bjarke Huus Jensen. Maj 2005. 15 s. Bilag 1: Fredninger. Bilag 2: Beskyttelsesbestemmelser. Bilag 3: Eksempel på kort med registreringer. Bilag 4: Forslag til struktur i Læsø Ejendomsregister. Bilag 5: Forslag til tre eksempler på indhold i lagene i Læsø Ejendomsregister. Bilag 6. Eksempel på et forslag til en side i Læsø Ejendomsregister.

4. Kronvildt på Læsø? – en potentiel naturplejer?

   Et arbejdspapir fra arbejdsgruppen Landet. Samlet af Flemming Henriksen og Karen Clausager. 4 s. 2005.

5. Notat vedr. besøg hos landmænd i to engelske nationalparker 05.06.05

  . Udarbejdet af Freddy Worm Christiansen. 2005. 2 s.

 

Afrapportering fra arbejdsgruppen Mennesket og Naturen

Juni 2005. 14 s. (Om arbejdsgruppens arbejde, anbefalinger og rapporter. Desuden: 6 bilag og 3 udtalelser).

Bilag:

1: Oversigt over arbejdsgruppens medlemmer.

   1 s. (Arbejdsgruppens kommissorium og medlemmer).

2: Styreformer i en evt. kommende nationalpark.

   1 s. (Der peges på flere varianter, bl.a. sammensætning af et “ø-råd”).

3: Jagten som kulturfænomen på Læsø.

   22 s. Rapport udarbejdet af Hans Øvlisen. (Om jagtens kulturhistorie på Læsø og dens betydning i dag).

4: Undersøgelse af nuværende og potentielle muligheder for friluftsliv på Læsø.

   Rapport udarbejdet af Læsø Kommune ved Jan Kjærgaard og Peter Friis Andersen. 82 s., rigt ill. + et omfattende kortmateriale (En fyldig og grundig gennemgang af samtlige eksisterende faciliteter og aktiviteter til fremme af friluftslivet og turisterhvervet på Læsø og visioner for en videre udvikling heraf. Desuden en vurdering af turismens belastning for naturen og eventuelle konflikter i forhold til de fastboendes interesser. Konklusion og referencer til benyttet materiale. Kortmaterialet foreligger også på Cd rom).

5: Rapport: Kulturhistoriske værdier på Læsø.

   Udarbejdet af Marie Dam Mortensøn og Nanna Folke Olsen i samarbejde med Center for Kulturanalyse, Københavns Universitet. 57 s., ill. (Om undersøgelsens formål, videnskabsteoretisk gennemgang af begrebet “Kulturmiljø”, Læsøs landskaber og kulturhistoriske udvikling, fortidsminder og kirker, gennemgang af 11 kulturmiljøer med vurderinger og anbefalinger. Fyldig litteraturliste).

6. Rapport fra studietur til Kalø.

   Ved Søren Schmidt. 3. juni 2005. 13 s., rigt ill. (Bl.a. om småvildtforskning i Danmark, fasan udsætning og jagtvæsen på Møllerup Gods).

7. Notat fra Danmarks Jægerforbund om Natura 2000 og jagt.
8. Udtalelse fra Læsø Strandjægere.
9. Udtalelse fra Jagtselskabet Kærene.
10. Udtalelse fra Erik Strøm Sørensen.

 

Afrapportering fra arbejdsgruppen Havet

Juni 2005. 20 s., ill. (En gennemgang af naturværdierne i havet ved Læsø. Arbejdsgruppen har delt sig i to med et oplæg fra den lokale del af gruppen og et andet fra organisationerne WWF, DN og DOF. Desuden 6 bilag).

Bilag:

1. Arbejdsgruppens sammensætning.

   3 s. (kommissorium, medlemmer og økonomi).

2. Oplæg fra Nordjyllands Amt omkring visioner, indhold og vurdering af proces.

   3 s. (Vision om en marin nationalpark. Indhold og afgrænsning. Indsats områder. Konklusion. Som bilag: En brevveksling mellem lokale fiskeriforeninger m.m., Danmarks Fiskeriforening og Fiskeridirektoratet).

3. Lokal viden om havet ved Læsø.

   April 2005. Rapport udarbejdet af Anne Høeg. 62 s., ill. (Gennemgang af 4 kystnære lokaliteter i havet omkring Læsø. Bestanden af fisk, fugle og pattedyr rundt om Læsø. Skarv og sæl omkring Læsø. Konflikter i forhold til lovregler omkring fiskeri, redskaber, afsætning, fredninger, forurening m.m. Reaktioner på ideen om en nationalpark).

4. Naturforholdene i havet omkring Læsø.

   Juni 2005. 129 s., rigt ill. En omfattende rapport redigeret af Michael Olesen, Marinebiologisk Laboratorium, Københavns Universitet. (Rapporten rummer bidrag af en lang række forskere fra alle relevante forskningsinstitutioner. Indhold: De fysiske forhold: Læsøs geologiske historie. Bundforholdene omkring Læsø. De boblende rev. Hydrografiske forhold. Læsøs marine natur: Læsøs kyster. Tangvegetationen omkring Læsø. Stenrevene ved Læsø. Boblerevets liv. Bunddyrene i havet omkring Læsø. Skibsvragene ved Læsø. Biologiske og økologiske forhold: Fisk og fiskeri. Hav- og kystfugle. Havpattedyr. Desuden: En omfattende referenceliste og 2 bilag: 1. Artsliste makroalger 2. Artsliste for bunddyr.)

5. Arealorienteret regulering på havet omkring Læsø.

  April 2005. 23 s., ill. Rapport udarbejdet af Lasse Baaner. (Formålet med undersøgelsen er at skabe klarhed over de love og regler, der er gældende for havområdet omkring Læsø vedr. 1. Fiskeri. 2. Friluftsliv og færdsel. 3. Jagt. 4. Natur- kultur- og miljøbeskyttelse. 5. Faste anlæg på søterritoriet. 6. En oversigt over den lovgivning, der er refereret til).

 

Afrapportering fra arbejdsgruppen Vision og formidling

Juni 2005. 8 s. (Om arbejdsgruppens kommissorium, sammensætning, aktiviteter og økonomi samt en overordnet “Vision for Læsø år 2055” s. 4-8. Desuden 4 bilag)

Bilag:

1. Ekskursion til Skärgårdshavets Nationalpark, Finland.

   Oktober 2004. 15 s., ill. (Rapporten fortæller om en studietur og rummer en beskrivelse af en marin nationalpark i den finske skærgård. I konklusionen overvejes hvilke erfaringer, der kan overføres til Læsø).

2. Arbejdsgruppens tur til Fjord & Bælt i Kerteminde.

   Marts 2003. 5s., ill. (Referat fra en ekskursion, hvor gruppen studerede kombinationen af forskning og formidling og hvilke erfaringer, der kunne overføres til en marin national park på Læsø).

3. Om formidling af Nationalpark pilotprojekt Læsø.

   Februar 2005. Rapport fra Naturvejlederordningens Rejsehold. (Rejseholdet består af en flok naturvejledere, der tilbyder styregrupperne i Nationalparksprojekterne at hjælpe med ideer til formidling af området. Rapporten rummer en udførlig oplistning af mulighederne i en marin nationalpark på Læsø).

4. Historiens Salt – et seminar om Læsø som nationalpark.

  April 2005. 32 s., ill. (Rapporten rummer indlæggene fra det afholdte seminar: 1. Catharina Olsen: Edutainment på Middelaldercentret. 2. Bo Gregersen: Formidling af historie i nationalparker. 3. Mette Guldberg: Historisk kystkultur som ressource. 4. Per Grau Møller: Kulturmiljø – bevaring og formidling).

 

Rapporter bestilt af styregruppen for Marin Nationalpark Læsø:

Algevegetationen ved Nordre Rønner 2005. Rapport ved Ruth Nielsen. København 2005. 37 s., ill. (Undersøgelsen af algevegetationen ved Nrd. Rønner er foretaget på initiativ fra Botanisk Museum, København, for Styregruppen i Marin Nationalpark Læsø. Formålet var at følge op på tidligere undersøgelser. Den omfatter en vegetationsbeskrivelse på de forskellige kyststrækninger, noter om de enkelte arter og sammenligning af tidligere og nutidige indsamlinger, samt konklusion).
Erhvervs- og samfundsøkonomisk analyse af Marin Nationalpark Læsø – en pagt med naturen. Visioner, scenarier og økonomiske analyser. Rapport udfærdiget af NIRAS, Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S. September 2005. 70 s., ill. (Rapporten omfatter:1. Indledning. 2. Sammenfatning og konklusioner. 3. Metode og proces. 4. Erhverv og beskæftigelse i regionen. 5. Alternative udviklingsscenarier. 6. Økonomiske analyser. 7. Økonomisk analyse – jobeffekt).
Evaluering af borgerinddragelsen i pilotprojektet: Marin Nationalpark – en pagt med naturen. Rapport fra Center for Forskning og udvikling i landbodistrikter ved Lise Thomsen. 39 s., ill. (Rapporten evaluerer bredt – og kritisk – inddragelsen af Læsøs borgere gennem borgermøder, offentlig information, deltagelse i arbejdsgrupper og folkeafstemning).
Pilotprojekt Marin Nationalpark Læsø – en pagt med naturen. Styregruppens rapport til Miljøministeren. 1. oktober 2005. 67 s., ill. (Rapporten er en sammenfatning og opsummering af undergruppernes arbejde og de undersøgelser, der er sat i værk. Den rummer: 1. En vision for Læsø år 2055, 2. En strategi- og handlingsplan. 3. Forslag til en geografisk afgrænsning. 4. Samfundsøkonomiske analyser 5. Status og udviklingsmuligheder m.h.t. natur og landskabelige værdier, friluftsliv og turisme, kulturhistorie og erhverv og bosætning. 5. Forslag til formidling og forvaltningsmodel. 6. Evaluering af pilotprojektets gennemførelse herunder borgerinddragelsen).
Pilotprojekt Marin Nationalpark Læsø – en pagt med naturen. Styregruppens rapport til miljøministeren. 1. oktober 2005. Bilagssamling. Upag. Bilag 1 – 7 + Kortbilag 8 – 13.