GENERALFORSAMLING 2020

Museumsforeningen for Læsø indkalder til ordinær Generalforsamling

Lørdag den 28. Marts Kl: 14:00 i Forsamligshuset i Byrum.

Foreslag skal være formanden i hænde senest den 14. Marts 2020.  Email: jmunk35@gmail.com