Generalforsamling:

Foreningens Generalforsamling afholdes Mandag den 25. Marts 2019  Kl: 19:30 i Forsamlingshuset i Byrum.

Dagsorden iflg vedtægter:  evt forslag sendes til birgit-stoklund@hotmail.com senest den 11. Marts 2019.

Efter Generalforsamling vises et udsnit af billeder fra Bernth Christensens arkiv

Årskontingent opkræves ved indgang.

Med venlig hilsen      Bestyrelsen  

Dagsorden 2019 musfor – hentes og åbnes i word