Årsskriftet / Registre

Årsskrift for Museumsforeningen for Læsø / Læsø Museum udgives og redigeres af Museumsforeningen og Læsø Museum i fællesskab og udkommer til foreningens generalforsamling sidst i marts.

Registre:

Forfatterregister 1983-2008
Emneregister 1983-2008
Kurt Dahls personregister 1983-2007
Informationer om det nyeste årsskrift

Bidrag
Bidrag til årsskriftet sendes på cd og som print til foreningens adresse (Deadline: 15. nov.):

Jette Munk
Røllikevej 7, 9940 Læsø
E-mail: mail@laesoe-museumsforening.dk

Manuskriptet bedes forsynet med spalteoverskrifter og forslag til illustrationer. 1 tekstside i årsskriftet svarer ca. til 1 maskinskrevet A4 side med 1½ linieafstand og 12 punkter.