Medlemskab af foreningen koster kr. 100,00 pr. år.  I medlemskabet får man Læsø Museum og museumsforeningens årsskrift. Der er gratis adgang til Museumshus og hjemstavnsgård. Gratis adgang gælder kun kortholder. Gyldigt medlemskort skal forevises for gratis adgang !  Medlemskab kan tegnes hos Læsø Garnspinderi, Byrum Hovedgade 19a, 9940 Læsø telf: 98491060, eller hos foreningens sekretær Birgit Stoklund.  mail:  birgit-stoklund@hotmail.com

Foreningen har pr. 31.12.2022 642 medlemmer.