Skrevet om Læsø 1999

Skrevet om Læsø 1999

Bjerre Mikkelsen, Kirsten Ruth: Drømme og forlis eller Baronen på Læsø. Klim, 1999. 223 sider. (En roman om præstekonen på Læsø i slutningen af 1700-tallet, hvis drømme om Holbergs skuespil og teatret realiseres sammen med øens bartskærer i en dilettantforestilling).

Bøgeskov, Søren: Læsø: – en ø i Kattegat. Landskab. Årg. 80, nr. 3-4, 1999, s. 82-84, ill. ( En gennemgang af Læsøs geografi, kultur- og naturhistorie)

Dahl, Kurt: Læsøfolk i flere hundrede år: en slægtsbog om min familie på Læsø og lidt om øens historie. Privattryk, Svenstrup 1999, 267 s., ill. (En omfattende slægtsbog med talrige, udførlige uddrag fra kirkebøger, skifteprotokoller, tingbøger, jordebøger, matrikler, kop- og kvægskattelister m.m. Forfatteren fører sin Læsø-slægt tilbage fra 1891 – ca. 1575. Den rummer ikke en egentlig slægtstavle, men en udførlig dokumentation over et utal af læsøboere, som mange slægtsforskere vil kunne have glæde af. De mange islæt og illustrationer af historisk og kulturhistorisk karakter krydrer fremstillingen).

Espegaard, Arne: Jysk Folkesang. Folkelige viser samlet i Vendsyssel, i Himmerland, i Hanherred, på Læsø og på den jyske vestkyst. Forlaget Vendsyssel. 1999. 216 s. (Folkelige viser og variationer indsamlet af forfatteren bl.a. på Læsø).

Detailhandlen i Læsø kommune. Nordjyllands detailhandel. Nordjyllands Amt. 1999. Delrapport, 8s. (Datagrundlag for butiksplaceringer i Nordjyllands Amt)

Houkjær, Charles: Hørt og husket i 100 år. Privattryk. Duplikeret. 1996. 62 s. ill. (S. 47 – 62 fortæller om forfatterens erindringer fra hans tid som kommis hos L. Chr. Larsen i Østerby i 1930-erne).

Houkjær, Charles: Min Læsø Dagbog fra ferien 5. – 31. august 1944. Privattryk. Duplikeret. 1998. 18 s. + 12 stregtegninger med Læsø-motiver. (Præcise dagbogsoptegnelser over en ferie på Læsø under krigen kort før forfatterens flugt til Sverige som politimand).

Insektsafari. Alle tiders Læsø. 1999. 16. ill., lamineret. (Turguide for turister udarbejdet af Karin Krogstrup og Mikael Münster-Svendsen. Kan lejes mod depositum).

Iversen, Børge: På tur til Læsø. Julegrisen 1998, bd. 7, s. 10 -13.

Karusseltur for 17 millioner kroner. Faget. Lokalt fagblad i Frederikshavn for Metal, SiD, LO og Socialdemokratiet. Nr. 2 / juli 1999. S.12 – 15, ill. ( Fagbladet besøger Læsø og fortæller om den nye redningsbåd Morten Stage, beddingen i Vesterø og en samtale med formand for socialudvalget Jørgen Keller om øens beskæftigelsesproblemer)

Landskabssafari. Alle tiders Læsø. 1999.16 s. ill., lamineret. (Turguide for turister udarbejdet af Karin Krogstrup og Mikael Münster-Svendsen. Kan lejes mod depositum).

Lipschits, Lis: “Nyd naturen og spis hummer til”, Berlingske tidende, 26.06.1999. Sektion 4, s. 4-5; ill. (En rejseskildring fra Læsø sommeren 1999 med en omtale af øens seværdigheder og dagligliv).

Læsø året rundt. Udgivet af Læsø Kommune, 1999. 23 s. ill. (Et rigt illustreret hæfte med oplysninger om kommunens serviceniveau, bl.a. børnepasning, undervisning, sundhedsvæsen, fritidstilbud, kultur, natur og miljø, havnene, erhverv, transport og turisme).

Münster-Svendsen, Mikael: Feltfangster af honningbier på Læsø 1998. Tidsskrift for biavl. Årg. 132, nr. 12, 1998, s. 377 – 379, ill. ( Om biavl på Læsø).

Münster-Svendsen, Mikael: Københavns Universitets Læsø-laboratorier. Dansk Naturhistorisk Forening. 1998, nr. 8, s. 52 – 58.

Møller Nielsen, Heidi Maria: Sæby-værkstedet – en diffus gruppe af kalkmalerier: provinsiel tradition eller senmiddelalderlig modernisme? ( Om værkstedets teknik og motivvalg belyst gennem eksempler fra 7 kirker, bl.a. Vesterø Søndre kirke).

Naujok, Michael: Die vergessene Insel. YACHT. Nr. 24, 17.11.1999. S. 114 – 121, ill. ( Om Læsø som en “glemt” destination i YACHT- redaktørens øjne. En smukt illustreret og delvist begejstret skildring af Læsøs natur og seværdigheder, samt praktiske informationer for sejlerfolket).

Njor, John: Rejsebeskrivelse: Læsø. Politiken. 20.7.1999. Sektion: Vi rejser s. 6. (En omtale af det “gamle” og det moderne Læsø og praktiske oplysninger til turister)

Olsen, Agnete: Portræt: Anne Julie. Jyllands-Posten. 29.8.1998. Sektion: Go` lørdag s. 8. (En biografisk skildring læsøboen Anne Julie Nielsen, f. Gaarn Larsen som pibemager, kunstner og livskunstner).

Rans, Ole: Tusindkunst på Læsø. Tusindkunst. Nyt om kunst og kultur i børns institutioner. Nr. 6, sept. 1999, s.9 -10. ( En beretning om initiativer og arrangementer i forbindelse med Læsø kommunes deltagelse i “Projekt Tusindkunst”).

Ronild, Birgit: “Trolddom og anden kunst”. Ugebladet Søndag. Nr. 31, 2.8.1999, s. 24 – 26, ill. ( Om Helle Ruggård og Henning Kølle, der flytter fra Vesterbro til “Trolles Hus” i Østerby, om husets historie og indretning).

Ryge Petersen, Søren: Historier fra Danmark. Gyldendal 1998. S. 126 -131: Per Kirkeby. (Samtaler med kunstneren, der har atelier og sommerbolig på Læsø)

Qvistorff, Helge V.: Dejlige Nordjylland. Natur og kulturfører. Jysk Lokalhistorisk Forlag. Skørping. 1998. Ill. Tur nr. 17: Kattegatøen Læsø, s. 180 – 187. ( En gennemgang af Læsøs seværdigheder).

“Skriften på væggen”. Jyllands Posten. 15.10.1999. (Artikel om Georg Rasmussen -“Ras” – i Vesterø Mejeriby, der har overmalet sit hus med politiske budskaber)

Stoklund, Bjarne: Turf manuring on the Danish island of Læsø. Geografisk Tidsskrift, Danish Journal of Geography, Special Issue, 1, 1999, s. 209 – 214, ill., litt. henv. (Afhandlingen redegør for brugen af tørv på Læsø til gødskning og havediger fra ca. 1500 til 1800. Dette bidrog i høj grad til sandflugten som økologisk katastrofe).

Sur, sur, sur. Berlingske tidende. 18.7.1999, sektion 5, s. 6-7. (Om kontroverserne mellem den gule og den brune biavlerforening på Læsø).

Sørensen, Keld: Læsø kommune kraftvarmeudredning. Brædstrup: Danish Energy Technology, 1999.

Tyk pels og personlighed. Berlingske tidende. 23.5.1999. Sektion 5, s. 6-7, ill. (Om Poul Erik Jensen og rideferie på Krogbækgård og om islandske heste i det læsøske landskab).

Utzon Buch, Povel: “Bundgarnsfiskerne på Læsø.” Politiken. 19.1.1999, sektion: Vi rejser s. 34. (Om vilkårene for bundgarnsfiskeriet på Læsø og en fisketur med Knud Krog, bundgarnsfisker i Østerby).

Vandretur på nordkysten. Alle tiders Læsø. 1998, 24 s. ill., lamineret. (Turguide for turister udarbejdet af Annette Bibby, Jan Kjærgård og Karin Krogstrup. Kan lejes mod depositum).

Vellev, Jens: Die Salzsiedehütten auf Læsø in Dänemark. Archäologische Untersuchung und Rekonstruktion. Das Leben in der Saline; Arbeiter und Unternehmer. Internationale Salzgeschichtetagung. Just, R., Meissner, U., Halle/Saale. 1998. S. 151 – 176. ill. (Bidrag til den internationale kongres vedr. saltudvindingens historie i 1998).

Vellev, Jens: Indtægt af Læsø. Zise. Årg. 22,nr. 2, 1999, s. 67 -70. (Om skatter og afgifter betalt af Læsø til Viborg domkapitel m.fl. i middelalderen og op til i dag).

Ørkensafari. Alle tiders Læsø. 1999. 16 s. ill., lamineret. (Turguide for turister udarbejdet af Karin Krogstrup og Mikael Münster-Svendsen. Kan lejes mod depositum)..

Periodica

Fredags-kigget. Læsø skole. Læsø 1998. Udkommer hver fredag i skoleåret. (Meddelelsesblad fra skole til hjem).
Jæger-Nyt. Lokalblad for Læsø Jagtforening, Læsø,1999. 6. Årg. Udkommer 2 gange årligt.
Kursus & Aktivitetsfolder 1999/2000. Folkeoplysningsudvalget på Læsø, 1999. Udkommer 1 gang årligt. (Oplysninger om kurser og aktiviteter på Læsø i oplysningsforbund, foreninger m.m.).
Læsø ´99. Rig på oplevelser. Læsø Turistforening, 1999. 64 s. ill.(Turistinformation, annoncer, oplysende artikler arrangementskalender m.m. Udgives også på tysk og svensk.)
Læsø kirkeblad. Læsø, 1999. 7. Årg. Udkommer 4 gange årligt, 4s. (Artikler med kirkeligt indhold, kalender for gudstjenester og møder i kirker, missionshuse m.m.)
Læsø kunstforening. Læsø, 1999. 3. Årg. (Meddelelsesblad til medlemmerne af Læsø kunstforening. Udsendes efter behov)
Læsø Saltsyder Laug. Laugs – Nyt. Læsø, 1999. Udkommer efter behov. ( Meddelelsesblad for laugets medlemmer og samarbejdspartnere).
Læsøpensionisternes aktivitetsavis. Læsø, 1999. Udkommer 12 gange årligt. 28 s. ill. Udgives af Centerrådet for Aktivitetscenteret på Læsø.
Mostrup. Den grønne vejviser. Læsø kommune. 1999/2000. 112 s.
Super Nyt. Læsø, Læsø, 1999. Lokalblad for Superbrugsen, Udkommer efter behov.