Skrevet om Læsø 1997

Skrevet om Læsø 1997

Bak, Frede: Et gammelt kort over Læsø. Vendsyssel NU& DA 1997. S. 36 -46, ill. (En gennemgang af Videnskabernes Selskabs kort opmålt i 1786 af Ivar Ellung ).

Bak, Frede: Rejsen til Læsø. Vendsyssel Årbog 1997. S. 103 – 111, ill. (Forfatterens barndomserindringer om ferierejsen til Læsø med “M.G. Melchior” fra København til Frederikshavn og videre med færgen til Læsø).

Bovet-Knotten Vildtreservat. Skov- og Naturstyrelsen, Miljø- og Energiministeriet 1996. 4 s. ill. (Folder med

Læsø Færgen. AndelsFærgeselskabet Læsø, 1997. 49 s., ill. (Publikation udgivet i anledning af navngivningen af den nye Læsø-færge “Margrete Læsø” og den “gamle” færge “Ane Læsø”. Bidragydere: Erik Malmose: Forord, Lena Christiansen: Postbefordringen til Læsø. Annette Bibby: Vesterø Havn bygget 1872 – 1997. Frede Bak: Sådan var det at sejle dengang. Erik Møller Sørensen og Ole Rans: Skibe, færger og personer bag Læsø-ruten. Frede Bak: Et Andels-rederi bliver til. Frede Bak: Fra M/S til M/F – en revolution. Karin Krogstrup: Jeg står på færgen og kigger… Agneta og K.E. Hermann: Oh! Der var engang. Hans Nielsen og Brian Schmidt: Modernisering og omlægning anno 1997. Erik Møller Sørensen og Ole Rans: Færgernes navngivning “Margrete Læsø” og “Ane Læsø”. Brian Schmidt: Dagligliv i Færgeselskabet ).

Læsø kommune. Serviceredegørelser. 1997. , Læsø kommune 1997. (Kommunens tilbud til borgerne i form af en servicedeklaration for: 1. Skole- fritids- og børnepasningstilbud, 2. Områder under Teknisk udvalg: Havne, veje, kloak og renovation, el, vand og varme. 3. Læsø kommunes tandpleje. 4. Ældreplejen. 5. Redegørelse for ligestilling i Læsø kommune).

Læsø Museum. Museumsrådet for Nordjyllands Amt, 1995. 12 s. ill. (Folder med oplysninger om Læsø Museum og dets forskellige afdelinger, åbningstider m.m.).

Læsøs sidste fragtskib er sejlet til ophugning. Søfart, nr. 26-27 årg. 47, 1997. (Om Læsø Fiskeindustris fragtskib til transport af fersk fisk mellem Læsø og Frederikshavn, der ophugges på grund af fragtmulighederne med den nye færge).

Johannesen, Erik: Danmark nu. Høst & Søn, 1997. 523 s. ill. ( Geografiske, historiske og statistiske oplysninger om amter og kommuner. Læsø kommune s. 142 – 146.)

Med politiet på arbejde: mød “strisseren på Læsø”. Vendsyssel Tidende, 8. Juni 1997. 7 s. ill. Annoncetillæg til Vendsyssel Tidende.

Nielsen, Karl: I GUDER… en sommerferie! Sommer & Sørensen, 1997, 111 s. ill. (Børnebog. Handlingen, der inddrager nordiske gudesagn, er henlagt til Læsø).

Pedersen, Hans: En læsøbos mindebog. Ved Arne Espegård. Læsø Museum, 1997. 51 s. ill. ( A.E. udgav i 1980 to-binds værket “Liv og sprog på svundne tiders Læsø”, hvoraf bd. 1 gengiver uddrag af læsøfiskeren Hans Pedersens (1895 – 1983) erindringer. “En læsøbos mindebog” rummer den del af Hans Pedersens levnedsbeskrivelse, som ikke har været publiceret før).

Predbjørn Jensen, Vagn: Solkysten. Tiderne Skifter, 1997. 189 s. (Roman af forfatteren til den historiske Læsø-roman “Løv som vinden jager”. V.P.J. har tilbragt drengeårene på Læsø. “Solkysten” fortæller om den aldrende tandlæge, der vender tilbage til sin barndoms ø for at søge en afklaring og gøre sig færdig med barndommens traumatiske erindringer. Bogen kan delvis læses som nøgleroman).

Saltets vej. En teater- og kulturbegivenhed på 200 km fra Viborg, gennem Nibe til Læsø. 21. Juni – 6. Juli 1997. Forlaget Hikuien, 1997. 222 s. ill. Redigeret af Jens Vellev. (5 skuespil, der fortæller om nogle kannikkers rejse fra Viborg til Læsø for at undersøge forholdene der og opkræve den skyldige saltskat). Indhold: Jens Vellev: Saltets Vej (Om baggrunden for teaterprojektet og referat af den historiske kilde “Acta Itineris”, 1597). Henning Pedersen: Skibet der blev væk (1.del af “Saltets Vej” opført på Hald Hovedgård). Henning Pedersen: Skibet er ladet med (2.del opført ved Nibe). Poul Christensen: Skibet kommer! (3. del opført ved Kirkefloden på Læsø). Orla Steffensen: – og snakken går… (4. del opført ved Museumsgården på Læsø). Poul Christensen: Ramsalt (5. del opført ved Saltsydehytten på Læsø).

Stor ø-fest da færgerne på Læsø fik nye navne. Søfart, nr. 26-27 årg. 47, 1997. (Om navngivningen af den nye og den gamle Læsø-færge).

Toldbod, Jørn E.: Læsø – linien: slægtsbog. Samlet af Jørn E. Toldbod. Jørn E. Toldbod (Ålborg) 1997. 308 s. ill.

Udkanter. 14 historier fra 14 hjørner af Danmark. Ved Peter Bejder og Kim Boje Holt. Forlaget Mañana, 1997, 117 s. ill. ( S. 54 – 62 et bidrag fra læsøboen Olav Juul Gaarn Larsen: Hold fast på traditionerne).

Vest Pedersen, Bo: Læsø -bien og dens slægtskabsforhold med andre biracer. En videnskabelig undersøgelse af Bo Vest Pedersen. Tidsskrift for biavl. Tema 1997. 8 s. ill. (På baggrund af en DNA-undersøgelse redegøres der for den brune bis biologiske særstilling i forhold til de sydeuropæiske og afrikanske stammer af Apis mellifera).

Ældreplejen. Information fra Læsø kommune. Udarbejdet af Læsø Døgnpleje, 1997. 6 s. ill. (En folder til information for borgerne om Læsø kommunes ydelser indenfor ældreplejen).

Periodica

Fredags-kigget. Læsø skole. Læsø, 1997. Udkommer hver fredag i skoleåret. (Meddelelsesblad fra skole til hjem).
Jæger-Nyt
Lokalblad for Læsø Jagtforening, 1997. Udkommer 2 gange årligt.
Kursus & Aktivitetsfolder 97/98.
Folkeoplysningsudvalget på Læsø 1997. Udkommer 1 gang årligt. (Oplysninger om kurser og aktiviteter på Læsø i oplysningsforbund, foreninger m.m.).
Læsø 1997. Begivenheder.
Læsø, 1997.Udgivet af Folkeoplysningsudvalget og Læsø Turistbureau. (Arrangementskalender med særlig interesse for turister . Udgives også på tysk).
Læsø ´97. Rig på oplevelser.
Læsø Turistforening,1997. 56 s. ill. (Turistinformation, annoncer, oplysende artikler, arrangementskalender m.m.).
Læsø kirkeblad.
Læsø 1997, 5. Årg. Udkommer 4 gange årligt, 4 s. (Artikler med kirkeligt indhold, kalender for gudstjenester og møder i kirker, missionshuse m.m.).
Læsø kunstforening.
Læsø , 1997. 1. Årg. (Meddelelsesblad til medlemmerne af Læsø kunstforening. Udsendes efter behov)
Læsø Saltsyder Laug. Laugs-Nyt.
Læsø, 1997. Udkommer efter behov. (Meddelelsesblad for Laugets medlemmer og samarbejdspartnere).
Læsøpensionisternes aktivitetsavis.
1997. Udkommer 12 gange årligt. 28 s. ill. Udgives af Centerrådet for Aktivitetscenteret på Læsø.
Mostrups vejviser. Læsø kommune.
1997, 112 s.