Salg af tidskifter & bøger

Henvendelse for køb af publikationer:
Museumsforeningen for Læsøs publikationsfond:

Kirsten Larsen
Byrum Hovedgade 49, 9940 Læsø
Tlf.: 98491006

Læsø Museum &

Museumsforeningsens

Årsskrift 2016

Udgiver: Læsø Museum & Museumsforeningen for Læsø. ISBN: 978-87-88683-53-0

Indholdsfortegnelse
 1. Læsø Museum 2016 V/ Simon Kyhn-Madsen
 2. Museumsforeningen for Læsø V/ Jette Munk
 3. Saltforekomster og Saltproduktion på Læsø (1150 – 1810) V/ Jens Morten Hansen
 4. Pensionat Strandgaarden V/ Britta Jørgensen
 5. Et kvindeliv med 35 år på Strandgaarden. V/ Sonja Nielsen
 6. Læsøfærgen. V/ Michael Nordstrøm Pedersen
 7. Vi gør det i Fællig ! V/ Kay Johannsen
 8. Museumsforeningen for Læsø 2016
 9. Læsø Museum 2016
 10. Åbningstider for Læsø Museum 2017

 

 

Årsskrift udleveres ved betaling af Medlemskontingent.

Løssalg Kr. 70,00

2016 Karin Engel Jønsson

“Som jeg husker det” 2

Fiskeriet på Læsø i 1900-Tallet

Udgiver: Læsø Museum & Museumsforeningen for Læsø. ISBN: 978-87-88683-52-3

Kalines Tanghus på Læsø 2012

Realdania Byg ISBN: 978-87-92230-42-3

Pris: Ukendt. Forhør Realdania Byg

Helle Marie Kromanne

Glimt af det gamle Læsø – 1800-1900

Udgiver: Læsø Kommune

2014: Karin Engel Jønsson

“Som jeg husker det”  1

Skolerne på Læsø i 1900-tallet. 

udgiver: Læsø Museum og Museusforeningen for Læsø.  ISBN: 978-87-88683-49-3

 

Læs mere

En historie om udnyttelse af naturens recurser, og et enestående håndværk, en kulturarv som var ved at dø, men nu har fået nyt liv.

Kan købes hos Heintzelmanns eftf. Byrum Hovedgade 49.

Læsø Museum & Museumsforening Præsenterer

Årsskrift 2015

Indholdsfortegnelse
 1. Læsø Museum 2015, Simon Kyhn-Madsen……………………………………….   4
 2. Museumsforeningen for Læsø 2015. Jette Munk………………………………   8
 3. Læsøs udvikling fra 4000 år før nu til nutiden, Jens Morten Hansen…  12
 4. Læsø Spare- og Laanekasse, Knud Wiis………………………………………….  34
 5. Hårdt korn  –  Hartkorn, Ole Rohde Andersen……………………………………  42
 6. Sømand på langfart og i allieret tjeneste, Ann Elisabeth Lose…………..  50
 7. Boganmeldelse, Kay Johanssen………………………………………………………  67
 8. Museumsforeningen for Læsø, Læsø Museum…………………………………  71
 9. Åbningstider på Læsø Museum 2016……………………………………………….  72

 

Årsskrift udleveres ved betaling af Medlemskontingent.

Løssalg Kr. 70,00

Knud Larsen, Et Liv På Landet

Kan købes på Østerby Service Center  Kr. 125,00

Lili Jepsen, Et Liv Under Tangtag !

Læs mere

En historie om udnyttelse af naturens recurser, og et enestående håndværk, en kulturarv som var ved at dø, men nu har fået nyt liv.

Kan købes hos Heintzelmanns eftf. Byrum Hovedgade 49.

Kr: 120,00

Læsø Museum & Museumsforeningen – Årsskrift 2014
Læs mere

Indeholder følgende artikler :

Læsø Museum 2014- Simon Kyhn-Madsen
Museumsforeningen for Læsø 2014 – Jette Munk
Læsøs forhistorie & ældste stadier – Jens Morten Hansen
Sognerådsformanden & tyskerne under 2. verdenskrig – Nyholm Birch Nielsen
Hummerhytterne ved Horneks Odde – Simon Kyhn-Madsen
Kanonstillingen ved Store Dal – Jens Morten Hansen
Rådyrene på Læsø – Johnny Strøm & Anette Agerbo da Rosa
Hedvigs Hus – Et historisk rids – Kurt Dahl
Feriebesøg på Ellegården – Jette Munk
Læsø-Litteratur 2014 – Kay Johannsen

Pris: kr. 70,-

Læsø Museum & Museumsforeningen

Præsenterer Årsskrift 2013

Læs mere
Læsø Museum & Museumsforeningen på Læsø´s årskrift – Følger gratis med medlemskab af foreningen
Pris: kr. 70,-

Jørgen Kaarup Jensen, Tængemænd & Vaskepiger

Læs mere

En historie om udnyttelse af naturens recurser, og et enestående håndværk, en kulturarv som var ved at dø, men nu har fået nyt liv.

Kan købes hos Heintzelmanns eftf. Byrum Hovedgade 49.

Pris: kr. 80,-
Læsø Museum / Museumsforeningen for Læsø – Årsskrift 2012

 

Læs mere

Læsø Museum og Museumsforeningen for Læsø Årlige udgivelse.
Bogen følger med et medlemskab af foreningen.
Den kan købes i løssalg hos Heintzelmann eftf. Byrum hovedgade 49.
Indhold:
Læsø Museum 2012 . Jon Voss
Museumsforeningen 2012. Preben Mikkelsen.
Postkort fra Læsø 1909. Jes Jessen-Klixbüll.
Stednavne på Læsø: Birgit Eggert.
Barndom og ungdom i Klitten: Thorkild Winther Nielsen.
Kalines Hus(Tangborg):
Kurt Dahl.
Tidligt Jomfruhummerfiskeri: Jon Voss.
Læsø Literatur 2012: Kay Johannsen.

Pris: kr. 70,-
Museumsforeningen for Læsø – Årsskrift 2011
Læs mere

indeholder flg.
Læsø Museum 2011 – Jon Voss
Museumsforeningen 2011 – Preben Mikkelsen
Lars Hess Bing, Birkedommer – Frede Bak
Læsø Private realskole – Børge Rasmussen
Tang på Læsø – Kurt Dahl
Erindringer fra Bangsbo og Klitten – Svend Aage Meyer
Læsø Skovhistorie – Jon Voss
Læsø-Litteratur 2011 – Kay Johanssen
Kan købes hos Heintzelmann eftf. Byrum – Følger med medlemskab !

Pris: kr. 70,-
Poul Larsen – Ole & Agathe Blom
Læs mere

Film om søskendeparret Ole & Agathe, som driver et lille husmandssted syd for Byrum i slutningen af 1960`erne.
Kan købes nu hos Kirsten Larsen (Heintzelmann)

Pris: kr. 70,-
Klaus Munk – Den sidste Rejefisker
Læs mere

Dokumentarudsendelse med Chr. Juul Christensen, Klitten, om fiskeriet i Bouet efter rejer, hvordan ruserne sættes, røgtes og tørres.
DVD – varighed 40 min.
Kan købes hos Kirsten Larsen (Heintzelmann), eller på Læsø Museum.

Pris: kr. 99,-
Diverse – Årsskrift 2010
Læs mere
Museumsforeningens årsskrift 2010, kan nu afhentes/ købes hos Kirsten Larsen (Heintzelmann)
Pris: kr. 70,-
Årsskrift 2009
Læs mere
Museums foreningens Årsskrift kan afhentes hos Kirsten Larsen Byrum Hovedgade 49, Byrum.
Pris: kr. 70,-
Årsskrift 2008
Læs mere
Museums foreningens Årsskrift kan afhentes hos Kirsten Larsen Byrum Hovedgade
Pris: kr. 60,-
Museumsforeningen – En mærkelig Ø
Læs mere

Jubilæumsbog
1982 – 2007

”En mærkelig Ø” – 10 rejseberetninger fra Læsø

Gratis for medlemmer i jubilæumsåret 2007

Pris: kr. 160,-
Museumsforeningen – Register 1983-2007
Læs mere

Indhold

Register – opdelt efter emne

Register – opdelt efter forfatter

Læsø Museum 2007 – beretning

Museumsforeningen for Læsø 2007 – beretning

Pris: kr. 20,-
Læsø- sang og visehefte
Læs mere

samlet i anledning af
Museumsforeningen for Læsøs
25 års jubilæum i nov. 2007

Museumsforeningen for Læsø har ofte savnet en samling
af Læsø-sange og -viser til brug ved møder og fester m.m.
Der er annonceret efter tekster i Læsø Posten, og vi har
ledt i arkivet og private gemmer.
Dette hefte er et skønsomt udvalg af det indsamlede stof,
men vi har også ønsket at tilgodese en vis spredning i
emnevalget. Der skulle både være plads til hjemstavnsdigtet
og lejlighedssangen. Denne udgave er næppe den sidste.
Nye tekster vil komme til – nogle vil blive elsket, andre vraget.

Pris: kr. 50,-
Niels Christian Jensen – Det husker jeg
Læs mere

Fisker Niels Chr. Jensen skriver i sin ERINDRINGSBOG
om barndommen i Vesterø, besættelselsen, V.B. -og sine 40 år som fisker.

Pris: kr. 149,-
Helle- Marie Kromanne – Østerby Havn – mere end en havn. 1905-2005
Læs mere
En alsidig og velfortalt skildring af havnens historie. Om havnebyggeriet, havnens udvikling og virksomhederne på havnen, om fiskeriets vilkår og op- og nedgangstider for erhvervet. om bygning af en marina og turismens stigende betydning for økonomien.
Pris: kr. 148,-
Niels Sandgaard – Klunt på Læsø
Læs mere
En familiefiktion, der med forfatterens tipoldefar, birkedommerfuldmægtig på Østergård, Andreas Christian Hoffmann, som hovedperson fortæller om udviklingen på Læsø fra stagnation til et moderne samfund.
Pris: kr. 50,-
Årsskrift 1991 – 2004 – 2 stk. for 50 kr.
Læs mere

Årsskrifter fra årene 1991 – 2004 samt enkelte eksemplarer fra 1989 og 1985 sælges for 2 stk. til 50 kr.
Bestil eventuelt under \\\\\\\”Kontakt\\\\\\\” nederst i Menuen.

Pris: kr. 50,-
Grete Tuxen Anderse – Redningvæsenet og bjerglauget på Læsø
Læs mere
En udførlig og spændende beretning om redningsvæsenets historie på Læsø.
Pris: kr. 69,-
A/S Læsø Fiskeindustri – 40 år – 1963-2003
Læs mere
En jubilæumsbog om en Læsø-succeshistorie, om fremsyn og sammenhold blandt Læsøs fiskere.
Pris: kr. 120,-
Anders Chr. Christensen – Traditionel musik fra Læsø – bånd
Læs mere
Om Læsø-spillemænd, deres musik, folkedansene og gamle skikke.
Pris: kr. 150,-
Søren Bastholm – At drukne en hankat–og andre fortællinger fra Læsø
Læs mere
Forfatteren fortæller småerindringer fra sin barndom på Læsø omkring 1940 – 1960.
Pris: kr. 75,-
Kurt Dahl – Navnefortegnelse til Læsøs ældste Tingbøger (1685-1695
Pris: kr. 80,-
Kurt Dahl & A. Juul Jacobsen – Læsø´s ældste Tingbøger (1685-1695)
Pris: kr. 180,-
Kurt Dahl – Læsøfolk i flere hundrede år
Pris: kr. 180,-
Kurt Dahl – Læsøfolk i litteraturen og hvor de findes. Bd. 1+2. pr.bd
Pris: kr. 180,-
Kurt Dahl – Consumptions- Familie- Folke- skattelister
Pris: kr. 150,-
Arne Espegård – Liv og sprog på svundne tiders Læsø I
Læs mere
Om livet på Læsø fra første halvdel af det 20. århundrede.
Pris: kr. 45,-
Arne Espegård – En læsøbos mindebog
Læs mere
Læsøboen Hans Pedersen fortæller om sit bl.a. som sømand på verdens have og i Grønlandsfarten
Pris: kr. 64,-
Børge Holm – Det blev folkedansen
Pris: kr. 150,-
Olav Juul Larsen m.fl. – Vi får go fø´e på Læsø
Læs mere
En lang række opskrifter på Læsø – egnsretter, som var almindelige i forrige århundrede
Pris: kr. 168,-
Signe Mellemgård – Distriktslægen og læsøboerne
Læs mere
En medicinsk-topografisk beskrivelse af læsøboernes tilværelse i 1800-tallet fortalt af øens læge. Perspektiveret i en PHd-afhandling.
Pris: kr. 99,-
Bertha Poulsen – Holmlund. Slægten Axelsen, Byrum, Læsø
Pris: kr. 98,-
Vagn Predbjørn Jensen – Løv som vinden jager
Læs mere
En spændende Læsø-roman om tilværelsen på øen under den store sandflugt i 1600-tallet. Om stærke kvinder, der stod for driften af gården, mens mændene var på langfart.
Pris: kr. 198,-
Bjarne Stoklund – Tingenes kulturhistorie
Pris: kr. 249,-
Jens Vellev – Saltproduktion på Læsø og i Europa
Læs mere

En dokumentation af saltets historie på Læsø ved skriftlige kilder, arkæologiske udgravninger og forsøg på rekonstruktion af et saltsyderi.
Desuden fortælles om saltudvinding i det øvrige Danmark og Europa

Pris: kr. 100,-
Register: Årsskrift 1983-2002
Pris: kr. 20,-
A.Jerup Wiis – Kanoner, krudt og kugler
Læs mere
Om Læsøs strategiske betydning under Englandkrigen 1807 – 1814. Om læsøboernes forsvar af deres ø og kaperbådene, der holdt til på Læsø.
Pris: kr. 50,-

Udsolgt:

Årsskrift 1986 – 1988 + 1990 –
Helle Brønnum Carlsen – Mine somre i Paradis
Læs mere
En flot illustreret kogebog om tilberedelsen af retter med råvarer fra Læsø.
Pris: kr. 299,-

Henvendelse for køb af publikationer:
Museumsforeningen for Læsøs publikationsfond:

Kirsten Larsen
Byrum Hovedgade 49, 9940 Læsø
Tlf.: 98491006