Årsskriftet
Forfatterregister 1983-2002
Uden forfatter angivelse:
Et maleri signeret S.M., (1999), S. 27-30
Årsskrift, (2009), S. 60
Brev til Anna Johnsen – Hjort,(slægt). Hofman (slægt), (1995), S. 9-10
Læsø-beskrivelse for Aaret 1895, (1996), S. 38-39
Minder fra Læsøs oldtid, (1984), S. 10-12

A

Aagaard, Sven
Bedre sent end aldrig, (2000), S. 22-26
Andersen, Niels Bangsbo
Slægter på Læsø, (1998), S. 40-41
Andersen, Verner
Sommerminder fra Læsø, (1997), S. 31-34
Arne Juul, Jacobsen
Sogneforstanderskab og brændevinsprivilegier, (1992), S. 23-27
Autzen, Henrik
Den sejlende udstilling, (1996), S. 15-17

B

Bak, Frede
Matr. 54 af Vesterø – centrum i et familiemønster, (1992), S. 28-31
Bak, Frede
Stilladset i Østerby, (1999), S. 12-20
Bak, Frede
Egne kanoner til eget forsvar, (1997), S. 43-46
Bak, Frede
Læsø under fremmed åg 1940-45, (1994), S. 7-12
Bak, Frede
Intetet regnskab med saltet, (2002), S. ?
Bak, Frede
Martr. nr. 54 af Vesterø by og sogn – og aftægtskontrakten, (1996), S. 11-14
Bak, Frede
Det lille Læsø, (2001), S. 28-30
Bak, Frede
Tyske efterladenskaber på Læsø, (1995), S. 23-28
Bak, Frede
Martr. nr. 54 af Vesterø by, Vesterø – en udredning, (1993), S. 28-31
Bak, Frede
Matrikelnummer 54 af Vesterø by, Vesterø – omkring 1910, (1990), S. 15-17
Bak, Frede
Matrikelnummer 54 af Vesterø by, Vesterø – 25 år efter, (1991), S. 22-28
Bak, Frede
De fik også go´ fø’e, (1998), S. 14-19
Bang, Herman
Læsø, (2001), S. 14-18
Bechman, Morten
Nu enten død eller brød – Bechmann, Morten (1714-1789), præst på Læsø og Worre, Søren Jespersen, kapellan, (1999), S. 35-39
Bergh, Gertrud
Folkelige broderier på Læsø, (1985), S. 29-30
Bergstedt, Ole
Ferieminder fra min barndom på Læsø, (2002), S. ?
Bibby, Annette
Læsø Museum, Årsberetning, (1996 – 1999), S.
Bibby, Annette
Middelalderens spor på Læsø, (1998), S. 34-39
Bibby, Annette
Kaptajn Heintzelmanns lommeur, (1996), S. 22-24

C

Carstens, Peter
Læsøs tangtage. Om bevaring af et egnspræg og genopdyrkning af en gammel tradition, (1994), S. 13-15
Christensen, Bernth
Et besøg i et gammelt Klit-hjem – Jensen, Albertine (f. 1874) og Thuren. Husmandshjem i Klitten, (1997), S. 24-25
Christensen, Bernth
Andersen, Christian – Engelskmanden (ca. 1900-75). Sømand, (1994), S. 21
Christensen, Bernth
Talentfuld Læsø-maler – Madsen, Ingeborg (1878-ca.1925),lærerinde og maler, (1999), S. 26
Christensen, Bernth
Der var engang en pantefoged – Sander, Peter (1894-1975)Pantefoged på Læsø 1933-61, (1991), S. 7-8
Christensen, Bernth
Goddaw å telløk mæ arbe, (1997), S. 35-36
Christensen, Bernth
Kræn å Trijnes Juwl, (1998), S. 20-21
Christensen, Bernth
Kære Broder!, (1993), S. 26-27
Christensen, Gert Neuchs
Tolderen på Læsø omkring år 1800 – Neuchs, Hans Christoffer (1752-1804), kgl. tolder på Læsø, (2002), S. ?
Christensen, Jens Ole
De tyske befæstningsanlæg på Læsø 1940-45, (1990), S. 18-22
Christensen, Judith
Forfatter- og artikelindeks 1983-1993, (1993), S. 34-35
Clausen, Helge
Den gamle lods – Svendsen, Svend Lyder (1866-1968), lods, (1996), S. 18-21
Collin, Jonas
Bidrag til Kundskab om Danmarks Fiskerier, (1998), S. 10-13

D

Dahl, Kurt
Personregister for årsskriftet ”Museumsforeningen/Læsø Museum, (1983 – 2002), S.
Dahl, Kurt
Glimt fra 1700-tallets Læsø, (1998), S. 28-33

E

Espegaard, Arne
Hom’merhuw’s ve hwå’rneks, (1983), S. 39-41
Espegård, Arne
Af Malles saga – “Malle” (født ca. 1840). Fattig kone i Klitten. Særling, (1989), S. 13-19

F

Faurholdt-Hansen, J.
Læsø, (1990), S. 43
Faurholdt-Hansen, J.
Natur, (1989), S. 31

G

Gjedsted, Kirsten
Læsø Museum, Årsberetning, (2001 – 2002), S.
Gjedsted, Kirsten
Lærer Uhrenholt’s glæder og sorger på Læsø, (2001), S. 9-11
Gjedsted, Kirsten
Hals Kirke, (2004), S. 20

H

Hansen, Jens Morten
Et forhistorisk jordskælv, (1985), S. 17-23
Hansen, Solveig
Maries brev, (2000), S. 27-31
Havemann, Kent
Saltsydehytten i Bangsbo – det første årringsdaterede syltsydningsanlæg fra Læsø, (1991), S. 29-31
Holten, Lars
…Og dermed skal Saltkedlen afskaffes, (1991), S. 14-21
Houkjær, Charles
Når man ser det lidt fra oven, (1999), S. 19-20
Høegh, Niels Søren
Nyt tangtag på ”Sandvad”, (1994), S. 29-30

J

Jacobsen, Arne Juul
Henrichsen, Niels. Tolder og landfoged på Læsø (1669-85), (1987), S. 18-26
Jacobsen, Arne Juul
Han var med i søslaget ved Eckernförde – Nielsen, Niels Peder (1813-1860), bådsmand, (1993), S. 20-25
Jacobsen, Arne Juul
Læsøs ældste gravsten, (1988), S. 13-22
Jacobsen, Arne Juul
Læsømaleren Marinus Nielsen – Nielsen, Marinus (1882-1971), kunstmaler, (1990), S. 9-14
Jacobsen, Arne Juul
Landsens segl – Læsøfolkets segl, (1990), S. 7-12
Jacobsen, Julius
Andet år til søs, (1995), S. 32-36
Jacobsen, Julius
Første år til søs, (1994), S. 31-34
Jakobsen, Baltser P.
Historisk fortælling om Stengaarden, (1997), S. 37-42
Jensen, Ernst
Gammel motor til museet, (1983), S. 30-31
Jensen, Ernst
Christensen, Hans Chr. (1857-1934) ”Sannesmeden”- smed på Læsø, (1987), S. 27-30
Jensen, Ernst
Valdemar Emanuel Nielsen – Nielsen, Valdemar Emanuel (f.1898), sømand og særling, (1989), S. 27-29
Jensen, Ernst
Den første autoriserede skorstensfejer på Læsø – Hansen, Jens Peter. Skorstensfejer på Læsø 1915-?, (1992), S. 10-11
Jensen, Ernst
Clausen, Christoffer (1872-1948). ”Brændevinspræsten”- præst i Vesterø (1917-1921), (1986), S. 7-13
Jensen, Ernst
Kaptajnens sidste rejse, (1988), S. 23-27
Jensen, Ernst
Andersen, Oluf (ca. 1900-1972), „Wolle Bak“- fisker, særling og flugthjælper under besættelsen, (1985), S. 24-28
Jensen, Inge
Erindringer over mit liv på Læsø – Jensen, Inge, (f. ?). Pensionats- og hotelejer på Læsø, (2002), S. ?
Jensen, Johannes
Larsdatter, Else, (1830-1922), ”Elselåster”. Kone i Byrum, (1995), S. 21-22
Jensen, Kjeld
Sørøver Smith fra Langstræde – Smith, Lars Mikkel (1764-1817), kaperkaptajn, (1988), S. 8-9
Jensen, Vagn Predbjørn
Omkring ”Løv som vinden jager”, (2000), S. 19-21
Johannsen, Kay
Læsø-litteratur., (1985 – 2008), S.
Johannsen, Bitten
Christensen, Niels (f.1825). Præst på Læsø 1866-84, (1993), S. 7-11
Johannsen, Kay
Saltet – 1990, (2000), S. 11-12
Johannsen, Kay
Læsø i litteraturen (I), (2001), S. 18
Johannsen, Kay
Museumsforeningen for Læsø, Årsberetning, (1984 – 1993, 2001 – 2002), S.
Johannsen, Kay
Register for årsskriftet ”Museumsforeningen for Læsø/Læsø Museum” 1983-2002 – opdelt efter emne (DC5), (1983 – 2002), S.
Johannsen, Kay
Læsø Museum, Årsberetning, (1984 og 2000), S.
Johannsen, Kay
Læsø-litteratur, (1985 – 2002), S.
Johannsen, Kay
Årsskrift, Årsberetning, (1983), S.
Johannsen, Kay
Havedigerne på Læsø, (1983), S. 32-38
Johannsen, Kay
Lokalsamlingen i Læsø bibliotek, (1983), S. 42-43
Johannsen, Kay
Register for årsskriftet ”Museumsforeningen for Læsø/ Læsø Museum” 1983 – 2002 – opdelt efter forfatter, (1983 – 2002), S.
Johansen, Bitten
Metterne, (1997), S.
Johansen, Bitten
Lidt skolehistorie fra tiden 1877 til 1886, (1994), S. 35-37
Johansen, Bitten
Metterne, (1997), S. 14-17
Johansen, Bitten
Findals Læsøbeskrivelse, (1998), S. 22-27
Johansen, Bitten
at være arkivgæst eller volontør på arkivet, (2000), S. 32-33
Johansen, Bitten
Historien om en klog kone, (1995), S. 29-31
Johansen, Bitten
Et skrivebords rejse, (1996), S. 25-26
Johansen, Kirsten Stoklund
Fattigfolk, (1992), S. 12-19
Johansen, Kirsten Stoklund
Niels Kirchemoe, præst i Byrum, Hals og Westerøe – Kirchemoe, Niels (1677-1751), præst, (1989), S. 20-23
Johansen, Kirsten Stoklund
Inventar på Museumsgården 1764, (1988), S. 29-32
Johansen, Kirsten Stoklund
100 års kamp mod sandflugten på Læsø, (1995), S. 11-18
Johansen, Kirsten Stoklund
Hals kirke, (1994), S. 22-28
Johansen, Kirsten Stoklund
Nogle stednavne på Læsø, (1987), S. 31-34
Johansen, Kirsten Stoklund
Læsøkvindens hovedbeklædning, (1993), S. 12-19

K

Kaa, Peter
Lidt om kvasefart, (1995), S. 19-20
Keller, Jørgen
Læsø Museum, Årsberetning, (2001 – 2002), S.
Kjærgård, Jan
Ringmærkning af fugle på Læsø, (1986), S. 14-18
Kristensen, Guri Møller
Andelsselskabet Læsø Frysehus, (1985), S. 10-12
Kølle, Flemming
Ceres forlis og bjærgning ved Julianehåb, (1991), S. 9-13

L

Larsen, Kirsten
Museets Læsødragter, (1984), S. 11-12
Larsen, Kirsten
Et pionerarbejde, (1985), S. 13-16
Larsen, Kirsten
Fiskeriet Sønderude – Larsen, Karl (f.1901), fisker, (1986), S. 30-33
Laursen, Bodil Busk
Folkelige broderier på Læsø, (1985), S. 29-30
Lindahl, Fritze
Et sølvbælte fra Læsø, (1985), S. 7-9
Lysdahl, Per
Et stenalderkar, (1987), S. 35-36
Lysdahl, Per
En jernalderhavn i Østerby, (1986), S. 13-17

M

Mathiasen, Kurt W.
Østergaard i trediverne og begyndelsen af fyrrerne, som jeg husker den, (2002), S. ?

N

Nielsen, Birch N.
Læsø-sygdommen, (1990), S. 23-24
Nielsen, Birch N.
Om Mejeripladsen og Byrum by i 1930erne, (2002), S. ?
Nielsen, Dacke Kjeld
Museumsforeningen for Læsø, Årsberetning, (2000), S.

O

Olesen, Claus Rohden
Saltsyderierne ved Bangsbo og Stoklund – GPS-registrering af saltsyderierne på Læsø, (2001), S. 23-27

P

Pedersen, Eny
Barndomserindringer og om livet på Nordre Rønner Fyr, (1994), S. 16-20
Pedersen, Laurits
Sømanden fortæller, (1992), S. 20-22

R

Rasmussen, Søren Lehmann
Gamle bygninger på Læsø, (1996), S. 27-31
Ryslander, Judy
Spillemandsmusik og Læsødanse, (1987), S. 11-15

S

Steffensen, Dorthea Pauline
Mine aner – Steffensen,(slægt), (1996), S. 32-37
Steffensen, Orla
Saltets vej, (1997), S. 20-23
Steffensen, Orla M.
Museumsforeningen for Læsø, Årsberetning, (1994 – 1999), S.
Stoklund, Arne
Læsøfartøjer ved århundredeskiftet, (1986), S. 24-29
Stoklund, Bjarne
De første planer om et Læsøhus på Frilandsmuseet, (2004), S. 22
Stoklund, Bjarne
Hvorfor kaldes de Foldgårde?, (1984), S. 13-17
Svendsen, Alf
At være barne på Læsø under 2. verdenskrig, (2004), S. 11
Sørensen, Erik Møller
En stranding 1902, (1986), S. 18-19
Sørensen, Erik Møller
Erindringer fra Læsø siden 1867. Fortalt af Smedemester Chr. Jensen – Jensen, Christian (1836-1903), ”den store smed”, smed på Læsø, (2002), S. ?
Sørensen, Erik Møller
Et vådeskud, (1986), S. 20-22
Sørensen, Erik Møller
Redningsstationen ”Hornex”, (1989), S. 24-26
Sørensen, Erik Møller
En hædersmand – Friis, Niels Peter (1827-1910),redningsmand, købmand, teglværksejer, Dannebrogsmand, (1999), S. 31-34
Sørensen, Jens
Læsø Museum, Årsberetning, (1990 – 1995), S.
Sørensen, Marie
Barndomsminder fra Grangården og Brunhavegård, (1986), S. 19-23
Sørensen, Marie
En nødlanding på Læsø 1940, (1987), S. 16-17
Sørensen, Marie
Vinterfest på Nylandsgård, (1992), S. 7-9

T

Teisen, Michael
Fiskeriet Sønderude – Larsen, Karl (f.1901), fisker, (1986), S. 30-33
Teisen, Michael
Kapervæsen og strandinger, (1988), S. 10-12
Teisen, Michael
Dolmers værft og kutteren ”Ellen”, (1988), S. 33-35
Theisen, Michael
Læsø Museum, Årsberetning, (1985 – 1988), S.
Thorsen, Edith
Kærlighed til … min fødeø!, (2001), S. 31
Thorsen, Edith
Morten Larsen fra Louskobach – Larsen, Morten (1851-1936), præst, (1997), S. 18-19
Thorsen, Edith
Hvad jordebøgerne fortæller, (2001), S. 12-13
Thorsen, Edith
Postforbindelsen til Sæby, (2004), S. 17
Thorsen, Sven
Stidsholts jagtbog, (2008), S. 18-28
Thuesen, Harald
Indremission og vækkelse på Læsø, (1997), S. 26-30

V

Vedsted, Jakob
Et gammelt dokument i arkivet, (1983), S. 20-29
Vedsted, Jakob
Trolle´s hus – Trolle, Ernst Julius (1878-1961), fyrskibsmatros og fisker, (1984), S. 23-34
Vedsted, Jakob
Læsø Museum, Årsberetning, (1983-1984), S. 5-7
Vedsted, Jakob
Læsø Museum, Årsberetning, (1983), S. 7-10
Vedsted, Jakob
En huspostil fra Brarumgård – Brarumgård (ejere af Brarumgård), (1986), S. 18-19
Vellev, Jens
Saltproduktion i Danmark – især på Læsø, (1990), S. 25-42

W

Wiis, A.J.
En episode fra Englandskrigen 1807-14, (1987), S. 7-10
Wiis, Arnt Jerup
Christen Kiil – Konstitueret skolelærer i Vesterø sogn 1800-1833, (2000), S. 13-18
Wiis, Arnt Jerup
Læsøs Ting- og Arresthus, (1999), S. 21-25

Æ

Ægidiussen, Etlar
Glimt af min barndom, (2001), S. 19-22